NietMijnKeus - Ruim 2000 crocussen

Stel, je wil iets kopen maar je weet niet wat.¬†www.nietmijnkeus.nl¬†helpt je daarbij! Buurlanders Ineke en Stijn namen de proef op de som en bestelde “Iets”. Zie hieronder het resulaat!