Buurland - Permanent tijdelijk?

Wist je dat Buurland bijna een permanente status had gekregen? In de periode 2012-2014 ontstonden er vergevorderde plannen om de panden over te nemen en in zelfbeheer op te knappen. Benieuwd hoe dat zit? Lees hieronder verder!

lauwerecht-2-4

De Buurland-panden werden sinds begin van deze eeuw verhuurd in een soort anti-kraak constructie. Prima voor even, maar niet geschikt voor een situatie die jaren voortbestaat. Gebrekkig onderhoud maakte de panden steeds minder prettig bewoonbaar. Na een aantal jaar beseft Mitros zo niet verder te kunnen. Er word nagedacht over een alternatief voor de ‘buurland-panden’. De twee meest voor de hand liggende opties: Slopen en iets nieuws bouwen, of investeren in een opknapbeurt voor de komende zeven jaar.

Diverse Buurland-bewoners besluiten werk te maken van een derde optie: Een permanent Buurland, waarbij de panden in zelfbeheer worden opgeknapt!


Vereniging Buurland ziet het levenslicht!

Een aantal bewoners komt in contact met buurtbewoner Jasper van der Wal van Adviesbureau van Nimwegen. Hij besluit ons te helpen om onze droom te realiseren. Die droom was tweeledig:

 1. Betaalbaar wonen in een gerenoveerd, duurzaam en gemoedelijk Buurland
 2. Gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes ter bevordering van de sociale cohesie

Dit waren de Missie, Visie en Doelstellingen

Gemoedelijk wonen [Visie]

Een locatie met betaalbare, zelfstandige woningen voor leden van vereniging Buurland, met gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes ter bevordering van de sociale cohesie. [Missie]

De vereniging wil deze missie bereiken door [doelstellingen]

 1. Optimaal & duurzaam benutten van middelen, kennis en kunde binnen Buurland
 2. Stimuleren van contact / interactie tussen leden
 3. Het delen, creëren, organiseren en ondersteunen van projecten, activiteiten en werkzaamheden die bijdragen aan de gemoedelijkheid van Buurland
 4. Zorg dragen voor fysieke staat / uitstraling van de gebouwen en leefomgeving
 5. Periodiek informeren van leden over zaken omtrent de vereniging.
 6. Onderhouden van contacten met externe partijen/ belanghebbenden (ook stakeholders. Denk hierbij aan gemeente, woningbouwverenigingen, architecten, etc.

notaris

Dit was de verenigingsstructuur

verenigingsstructuur

Werkgroepen

 • Bestuur
  Voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, etc. Overzicht & toezicht houden, besprekingen, taken verdelen. Hoofden van de andere werkgroepen zitten ook in bestuur
 • Werkgroep Communicatie
  betreft zowel interne als externe communicatie. Taken: Aansturing werkgroepen, ledenadministratie, website, contact SSH/Mitros/huidige bewoners blok A & B.
 • Werkgroep Creatie
  Woonwensen in kaart brengen: vormgeving huizen, tuinen, kelders etc. (o.b.v. Ineke Hulshof)
 • Werkgroep Financiëring
  Koopkracht in kaart brengen, financiers zoeken, mogelijkheden donaties sympathisanten, crowdfunding? (o.b.v. Erwin Beltman)
 • Werkgroep Duurzaamheid
  Groene mogelijkheden onderzoeken: zonnepanelen, warmtevoorzieningen etc.
 • Werkgroep Community
  Hoe houden we de community zoals die nu ook is? (of, zoals in de notulen van april ‘14 staat beschreven: “Verdovende middelen, muziek, dansen”)
 • Werkgroep Buur-Zoekt-Land
  Plan B: Is er een andere locatie waar onze plannen tot uitvoering kunnen komen?


Het uitwerken van de plannen

De plannen werden steeds concreter. Er werd een verenigingsstructuur opgesteld, visie, missie en doelstellingen werden expliciet gemaakt, dromen en wensen werden geconcretiseerd in conceptplannen, inclusief bijbehorende kostenraming voor renovatie (hierbij ondersteund door architect Ineke Hulshof). Er werden diverse serieuze gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties: Mitros (woningbouwvereniging, huidige eigenaar van de panden), SSH (de uitvoerende verhuurinstantie), Provincie en Gemeente.

Dit waren de beoogde renovatie-plannen

De panden zijn in de jaren ‘40 van de vorige eeuw gebouwd en werden sinds begin van deze eeuw verhuurd in een anti-kraak constructie, waarbij er amper onderhoud gepleegd werd. Er was dus op vele vlakken renovatie nodig om de panden naar de huidige maatstaven te trekken. Hieronder onze conceptplannen:

Renovatie voor lange termijn (minimaal 30 jaar):

 • Geluids- en warmte-isolatie
 • Collectieve, duurzame warmte-installatie en energie-opwekking (b.v. stadsverwarming of zonnecollectoren)
 • C.V. & electra (opnieuw) aanleggen
 • Herindeling woningen naar eigen wens
 • Herinrichten buitenruimtes op z’n Buurlands (b.v. moestuin, gemeenschappelijk terras)
 • Binnenruimtes creëren voor algemeen gebruik (b.v. werkplaats, huiskamer, atelier of keuken)

Sociale leefbaarheid behouden en bevorderen:

 • Optimaal & duurzaam benutten van middelen, kennis en kunde binnen Buurland
 • Het delen, creëren, organiseren en ondersteunen van projecten, activiteiten en werkzaamheden die bijdragen aan gemoedelijkheid van de buurt
Herindeling: Hoe we diverse soorten woningen wilden creëren
Huidige situatie (anno 2013)

Op dit moment zijn alle woningen in Buurland ongeveer 60m², verdeeld over één of twee verdiepingen (“woningtype twee-op-één” wordt dit ook wel genoemd) (Bekijk ook de huidige indeling geillustreerd)

Het plan: Woningen samenvoegen tot aantrekkelijke woningen

 • Beneden- of bovenwoning (Model A)
 • groepswoningen (Model B of E)
 • Herenhuis (Model C)
 • dubbele maisonnette (Model D)

indeling-concept

Kostenraming; Wat zou wonen in dit permanente Buurland kosten?

Onderstaande kostenraming is gemaakt in 2013 door het bestuur van Vereniging Buurland in samenwerking met Ineke Hulshof en Jasper van Nimwegen.

NB: de genoemde modellen worden verder gespecificeerd onder het kopje “renovatie-plannen” hierboven.

Categorieën-overzicht Model A Model B Model C Model D Model E
Woninggrootte
- Oppervlakte hele woning 60 m² 120 m² 90 m² 180 m² 270 m²
- aantal personen per woning 2 3 2 4 6
- m2 per persoon 30 m² 40 m² 45 m² 45 m² 45 m²
Indicatie lasten per maand (netto)
- 100% koop €605 €1.015 €815 €1.455 €2.105
- 100% huur 1 €707 €1.185 €955 €1.700 €2.465
Indicatie lasten per maand per persoon (netto)
- 100% koop €303 €338 €408 €364 €351
- 100% huur 1 €354 €395 €478 €425 €411

 1. Kosten op basis van 100% huur in coöperatieve vereniging met zelfwerkzaamheid ↩︎ ↩︎


Mitros besluit anders…

Mitros heeft onze plannen serieus overwogen. Helaas kregen we eind 2014 een definitief “NEE” te horen van Mitros. Er werd toch gekozen voor een gedeeltelijke renovatie, genoeg om de bewoners zeven jaar rustig in Buurland te laten wonen. Mitros had de hoop na die zeven jaar een betere markt te hebben en hun plannen opnieuw te kunnen overwegen.

Eerlijk is eerlijk: In de periode 2014-2020 heeft Buurland 7 heerlijke, rustige jaren gekend, waarbij prachtige festivals en andere initiatieven zijn ontplooit. Een tweede, en later zelfs derde generatie buurlanders sloot zich aan.

2020: Huidige bewoners spreken zich uit
In 2020 begint er toch weer enige onrust te ontstaan. De zeven stabiele jaren zijn ten einde. Ook nu is wederom onzeker wanneer de sloop daadwerkelijk gaat starten. De huidige bewoners starten een nieuw offensief om Buurland te behouden: buurland: met hoop op de toekomst
Mitros presenteert: Nieuw Buurland

Mitros heeft haar plannen inmiddels bekend gemaakt; er komt een nieuwe wijk met de naam “Nieuw Buurland”. https://www.mitros.nl/projecten/nieuw-buurland/.

Hoe ze aan de naam zijn gekomen is niet helemaal duidelijk. In de eerste notulen van de klankbordgroep (febr 2019) is het project nog naamloos, in de tweede sessie (febr 2020) is de naam al een feit. Onder buurlanders zijn er gemengde gevoelens; Aan de ene kant voelt het oneerlijk om niet met ons in zee te gaan, maar wel onze naam ‘in te pikken’. Aan de andere kant kun je dit ook zien als een eerbetoon aan datgene dat Buurland heeft neergezet. Op deze manier zal Buurland voortleven, niet alleen in de herinneringen van velen, maar ook in naam.

Mogelijk duikt er iemand over tientallen jaren in het Utrechts Archief om de herkomst van de naam “Nieuw Buurland” op te zoeken, om vervolgens op deze website te stuiten? Dat zou toch mooi zijn. Mocht jij die snuffelaar uit de toekomst zijn: Groetjes uit het verleden!

ansichtkaart