De toekomst van Buurland

Mitros heeft zeven jaar geleden onderhoud gepleegd aan de panden en de bewoners de kans gegeven voor die periode te blijven wonen. Die stabiele jaren zijn ten einde. Ook nu is wederom onzeker wanneer de sloop daadwerkelijk gaat starten. De huidige bewoners startten een nieuw offensief om Buurland te behouden:

Buurland is al jaren een begrip in Utrecht. Van rommelmarkten tot festivals en van buurtworkshops tot klusdagen: Buurland is een plek waar bewoners én omwonenden uit de Staatsliedenbuurt elkaar (buiten coronatijd) op een veelvoud aan buurtactiviteiten kunnen treffen. Helaas loopt per oktober 2021 het verhuurcontract tussen de SSH en Mitros af. Hiermee zouden alle huidige bewoners moeten vertrekken en Buurland ophouden te bestaan. Wij willen ons graag inzetten om de bijzondere samenhorigheid die bestaat in Buurland te behouden tot het onvermijdelijke moment van sloop aanbreekt. Dit is gelijk een belangrijk punt om voorop te stellen. Wij vragen niet om uitstel of afstel van de sloop, het enige wat wij graag willen is voorrang op een antikraakcontract zodat de mensen die Buurland gemaakt hebben tot wat het is dit bijzondere stukje van de Staatsliedenbuurt nog wat langer in stand kunnen houden.

Mitros is de eigenaar van de woningen in Buurland en de opdrachtgever van het nieuwbouwproject Nieuw Buurland. Mitros zal, om leegstand te voorkomen, na oktober 2021 de panden laten beheren door een vastgoedbeheerder tot het daadwerkelijke moment van de sloop. Deze vastgoedbeheerder zal onder de huidige plannen vervolgens antikraakcontracten opstellen voor nieuwe, tijdelijke bewoners. De huidige bewoners zullen in deze situatie geen voorrang krijgen op een dergelijk contract. Wij vragen namens omwonenden en alle bewoners van Buurland aan Mitros om dit punt te heroverwegen om de volgende redenen:

reden 1

Buurland heeft een bijzonder sterke sociale cohesie waardoor culturele en sociale initiatieven korte lijntjes met elkaar hebben en er kruisbestuiving ontstaat, waar de stad al vele malen van heeft geprofiteerd (zie archieven). Buren staan voor elkaar klaar en wijzen elkaar op hun verantwoordelijkheid.

reden 2

Veel buurtgenoten (omwonenden van Buurland) zijn erg tevreden met ons in de wijk en zien het niet zitten om Buurland te zien aftakelen in aanloop naar de sloop. Bij meerdere grote anti-kraakprojecten in Utrecht is hier al sprake van. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in Ondiep, aan de Vader Rijndreef in Overvecht en eiland 8 in Kanaleneiland. Onderstaande foto’s geven hier een beeld bij.

reden 3

Veel van de circa 300 huidige bewoners van Buurland hebben enerzijds nog niet genoeg wachttijd om aanspraak te maken op een sociale huurwoning, terwijl de huursituatie in de vrije sector tevens nijpend is. Gezien de mogelijke vertraging in het nieuwbouwproces biedt wonen onder een antikraakcontract huidige bewoners wat ruimte om de huidige onzekere periode te overbruggen. Ook zullen hiermee circa 300 onnodige (tijdelijke) verhuizingen voorkomen worden waarmee een flinke hoeveelheid overlast en uitstoot van broeikasgassen verhinderd wordt.

reden 4

Velen van ons wonen al langere tijd in dit groene, bijzondere stukje van Utrecht en zijn gehecht geraakt aan de plek en aan elkaar. Wij zorgen samen goed voor de buurt en willen een net straatbeeld behouden. We willen blijven openstaan voor sociale iniStiatieven en graag ons steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de Staatsliedenbuurt.

In Conclusie

In huidige, onzekere tijden is het vrij waarschijnlijk dat de nieuwbouwplannen vertraging oplopen. De periode van antikraakverhuur wordt in dit geval verlengd en de verloedering die dit met tijdelijke bewoners zal veroorzaken kan van langdurige aard worden. De gemeente Utrecht geeft al jaren aan een sociaal woonbeleid voor starters te willen voeren. Wij vinden het daarom moeilijk te begrijpen dat wij als starters en studenten onnodig en vervroegd woningzoekend worden. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat onze blijvende aanwezigheid voor huidige bewoners, omwonenden in de wijk en de Staatsliedenbuurt als geheel de beste optie is. We willen de leefbaarheid van de wijk behouden en tot de start van de sloop onze sociale bijdrage blijven leveren.

Wij willen u namens alle bewoners van Buurland bedanken voor uw interesse, en hopen op uw steun te kunnen rekenen in de komende tijd. Kijk gerust even rond op deze site voor een sfeerimpressie, en schroom niet om eens langs te komen in Buurland!

Groetjes,

De bewoners van Buurland.