Update over toekomst Buurland

Nog steeds onduidelijkheid over de bestemming van onze panden. Goed nieuws voor all bewoners! De einddatum voor deze tijdelijke woningen zijn inmiddels weer vooruitgeschoven naar 1e kwartaal 2014!

Verder ook interessant om te weten: het college van B en W van de gemeente Utrecht heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over onze panden. Samenvatting: Er zijn geen sloopplannen voor 2013. Of er sloopplannen zijn voor 2014 is nog niet bekend. Ook het college van B en W is het er over eens dat sloop zonder duidelijk vervolgplan niet wenselijk is. Er wordt nu onderzocht of Mitros de panden kan doorverkopen aan een marktpartij, zodat het zogenaamde masterplan toch nog verder uitgevoerd kan worden.

Bijlagen: - Antwoorden op de schriftelijke vragenInfo over het masterplan