Een Buurland na Buurland?

oktober ‘23 moet Buurland leeg, dan start de sloop van Buurland helaas. Maar wat daarna?

Buurland is een gemeenschap van hechte onderlinge banden. Buurland is bovenal een plek waar een bijzondere manier van samenleven is ontstaan; buren delen veel spullen, helpen elkaar graag, koken regelmatig samen en maken gemeenschappelijk gebruik van de tuinen. Buurland biedt haar bewoners het unieke gevoel om midden in de reuring van de stad in een gemoedelijk dorp te leven. Buurland is daarnaast een unieke plek waar studenten en starters uit veelal de creatieve en publieke sector gemoedelijk samenleven. Gelukkig voelen omwonenden zich net zo goed welkom om de sfeer te komen proeven. In Buurland wordt gepionierd op het gebied van nieuwe samenlevingsvormen, zo hebben de bewoners op basis van de lessen uit 13 jaar samenleven een bijzonder woonconcept ontwikkeld dat enorme potentie heeft om na de sloop van het huidige Buurland elders in Utrecht bij te dragen aan sociale doelen, leefbaarheid en duurzaamheid. Er staat een grote groep bewoners te popelen om op een nieuwe locatie opnieuw gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken.

Conceptschets Buurland 2.0

Er is in Utrecht sprake van grote woningnood voor o.a. jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, statushouders en andere bijzondere doelgroepen. Wij zien grote kansen in het opnemen van dergelijke ‘bijzondere doelgroepen’ in onze gemeenschap. Dit plan is op korte termijn te realiseren door middel van inpassing in één van de geplande flexwoonprojecten in de Gemeente Utrecht. Bij eerdere sociale huurprojecten werd veelal gedacht in termen van ‘vragende huurders’ en ‘dragende huurders’. De drijvende kracht achter ons sociale (flex)woonconcept is een hechte dragende gemeenschap waarin nieuwe bewoners uit ‘bijzondere doelgroepen’ opgenomen zullen worden. Dit in tegenstelling tot andere projecten waar ook de ‘dragende huurders’ elkaar niet kennen en een echt gemeenschapsgevoel maar zelden van de grond komt. De toekomstige huurders uit ‘bijzondere doelgroepen’ zullen net zo goed Buurlanders worden, in het verleden is immers keer op keer gebleken dat de gemeenschapszin die bestaat in Buurland zeer aanstekelijk werkt op nieuwe bewoners. Buurland biedt de randvoorwaarden waarbinnen eenieder zich vrij voelt om wat bij te dragen. Deze participatie zorgt voor eigenaarschap en verbinding. Een gemeenschappelijke voedseltuin, hobbydieren, een werkplaats en het jaarlijkse buurtfeest zullen hier allen kansen voor bieden.

Wij zijn er klaar voor. We zullen blijven strijden om deze plannen in 2024 met alle relevante partners én toekomstige omwonenden te kunnen realiseren. Zodat we samen Utrecht nóg een stukje mooier kunnen maken.